Regininha Poltergeist aceitou Jesus

Baby do Brasil aceitou a Jesus
Gretchen aceitou Jesus
Alexandre Frota aceitou Jesus